Çok ilginç bilgiler

Gizli Kalan Gerçekler

Moderatör: Sai

Cevapla
geller
Mesajlar: 1000
Yaş: 21
Kayıt: 12 Haz, 14:59
Yaşadığınız İl: 34 İstanbul
Burcunuz: Kova Burcu: 22 Ocak-19 Şubat
Cinsiyetiniz: Erkek
Konum: Azerbaycan
Teşekkür etti: 133 kez
Teşekkür edildi: 162 kez

Çok ilginç bilgiler

Okunmamış mesaj gönderen geller » 17 Eyl, 22:20

Arkadaşlar, şimdiye kadar İsrail Amerika 1 ci ve 2 ci dünya savaşları hakkında bildigim tüm bilgileri alt üst eden bilgiler.

1.dünya savaşı + 2.dünya savaşı
DÜNYAYI YÖNETEN AİLE: ROTSCHILD AİLESİ
--------------------------------------------------------
Çoğu kişi Rotschild ailesinin adını bile bilmez. Bu
ailenin adı, ne Forbes dergisinin düzenlediği
''Yılın Zenginleri'' bölümünde yer alır, ne de dünya
jet-sosyetesinin partilerinde geçer.

Ancak birçok ülkenin diplomatı bu ailenin adını duydukları
zaman beş dakika durmak zorundadır.


Çünkü bu aile dünya tarihi sahnesinde 1590 yılından beri vardır ve dünya, bu Yahudi ailesinin çok gizli faaliyetleri neticesinde bugünkü şeklini almıştır.


Çoğu kişi dünyada hiçbir aileninböylesine bir gücü elinde tutabileceğine inanamaz. Çünkü bir ailenin böylesine siyasi ve
ekonomik bir gücü nasıl elde ettiğini bilmiyordur.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki aile derken üç-beş kişilik çekirdek bir aileden bahsetmiyorum.


Rotschild ailesinin bugün 1000-1500 civarında
ferdi olduğu bilinmektedir.

Bu aile fertlerinin her biri, dünyanın gelişmiş, ya da gelişecek olan ülkelerinde, çok derin faaliyetler sürdürmek üzere dağılmışlardır.


Dünyada olan her siyasi ve ekonomik gelişmeyi, İsrail devletinin çıkarlarına uygun düşecek şekilde düzenlemek en kutsalgörevleridir.


Ailenin geçmişi 16.yüzyıla dayanıyor.
-------------------------------------------------

Bunlar İngiliz Kraliyet Saraylarında kralın yaverliğini yapan bir aile olarak ortaya çıkıyor önceleri.

Kralın izlemesigereken siyaseti ve dış politika stratejilerini bu
aile belirliyor.

Sadece bununla da yetinmeyip kraliyet saraylarındaki tüm ihaleleri kazanarak bu ihaleleri başarıyla sonuçlandırıp , hatırı sayılır bir servetin de sahibi oluyorlar.


İngiliz saraylarındaki kariyerleri sayesinde kolayca kazandıkları astronomik paralarla tarihin ilk bankacılık faaliyetini gerçekleştirip,

İngiliz çiftçilerine de astronomik faizlerle tarım kredisi
vermeye başlıyorlar ve 50 sene geçmeden neredeyse İngiltere devletinden daha zengin bir hale geliyorlar.

Bu şekilde Faaliyet alanını iyice geliştirip
derinleştiren Rotschild ailesi Avrupa'daki tüm
imparatorlukların saraylarında söz sahibi oluyor .


Sadece İngiltere'de değil, Avrupa'nın dört bir
yanında tarımla uğraşan insanlara yüksek faizle
kredi vererek, altın ve gümüş komisyonculuğu
yaparak servetlerini iyice büyütüyorlar.


Ekonomik gücü, aklın ve mantığın sınırlarını
zorlamaya başlayan Rotschild ailesi, daha da
karanlık ve karlı bir işe girişiyorlar.

İşin adı :
" Savaşa giren devletlere faizle borç vermek"
----------------------------------------------------------
Bunun ilk icraatını İngiltere-Fransa savaşında
gerçekleştiriyorlar.

İngiltere'ye savaşa girmesiiçin faizli borç olarak 35 ton altın veriyorlar.

İngiltere, Fransa karşısında yeniliyor ve Rotschild
ailesine olan borcunu ödeyemiyor.

Borcun
oluşturduğu mükellefiyetten dolayı,

İngiliz Merkez Bankası yani Bank of England Rotschild ailesine
----------------------------------------------------------------
devrediliyor.
-----------------

İşte YILANIN BAŞI burada bence...

Burada ingiltere ordusu bu yılan alieyi ezebilse idi bugün
dünya belki çok farklı olacaktı.


Rotschıld ailesi İngiliz devletinin bu devretme
işlemini bir şartla kabul ediyor :

İngiliz sterlinini
kendilerinin basması şartı.


İngiliz hükümeti buşartı o dönemde kabul etmek zorunda kalıyor ve İngiliz sterlinini basma yetkisi bu Yahudi ailesine
veriliyor. Görünüşte ekonomi hakkında pek bilgisi
olmayan arkadaşlar için bu durum pek bir şey
ifade etmeyebilir.


Para basma yetkisini başka bir
kuruluşa ya da şirkete vermek demek aynı
zamanda ülkenin bağımsızlığını da bu kuruluşa
satmak demektir.


Çünkü bir ülkenin bankası o
ülkenin parasını basarken bastığı para
karşılığında o ülkenin hazinesine değerli maden
koymak zorundadır.


Örneğin :
------------
Türkiye Merkez Bankası,
devlet matbaasında 20 YTL basıyorsa eğer,
devlet hazinesine de 20 YTL değerindeki altını, elması
ya da petrolü koymak zorundadır.

Aksi halde
basılan para, kağıt parçasından başka bir şey
olmaz.

İşte Rotschild ailesinin de yaptığı şey
budur. İngiliz sterlinini basarak İngiliz
hükümetine faizle borç olarak vermiş ve
karşılığında altın ve elmas almıştır.

Bu şekilde bir
yılda 12 ton altın kar ettiği ekonomi tarihçileri
tarafından söylenir.
İŞTE Yıllar boyunca merak ettiğim

Federal REserve Bank ın ÖZEL sektör elinde nasıl
olabileceğinin mantıklı bir açıklaması...

---------------------------------------------------------------
*****Rotschild ailesinin en büyük girişimi ise İngiltere
ile Amerika'daki kolonilerin savaşı olmuştur.

Savaş sırasında Rotschild ailesi çok gizli bir
biçimde Amerikan kolonilerini desteklemiştir.

Amerika'nın İngiltere'ye karşı direnişini yöneten
kişilere yüklü miktarda silah yardımı yapılmış,
İngiltere'nin bu savaşta yenilmesinin sağlanacağı
garanti edilmiş ve

karşılığında, kurulacak olan

Amerika devletinin resmi para birimini basma
yetkisi istenmiştir.


İngiltere ile savaş konusunda
çok umutsuz olan başkan Washington ve ekibi
bu teklifi hiç düşünmeden kabul etmiştir.

Aile
böylece günümüzde tüm dünyada çok popüler
olan Amerikan dolarını basma yetkisini elde
etmiştir.

Savaşı Amerikan kolonileri kazanmış ve İngiltere
Amerika'dan elini ayağını çekmek zorunda
kalmıştır.

Savaştan yenik çıkan İngiltere bu sefer
Amerika'ya yardım ettiği için Fransa'ya
aldırmıştır. İngiltere, Rotschild ailesinin
kendilerine finansal destekte bulunacağına
güvenerek bu avaşa girdiyse de Rotschild
ailesinden umdukları desteği bulamamışlardır.

Rotschild ailesi el atından Fransa'yı
destekleyerek Amerikan kolonilerinin
bağımsızlığını garantilemek istemiştir.

Bir
taraftan da İngiliz borsası üzerinde spekülasyona
girişmiştir.

İngiltere-Fransa savaşı sırasında
borsada müthiş bir hareketlenme olmuş ve
borsada oynayan halk, savaşı kazanacaklarını
düşünerek girişimlerini arttırmışlardır.

Bunu fırsat
bilen Rotschild ailesi ''İngilizlerin savaşı kazandığı''
iddiasını ortaya atarak İngiliz halkının her şeyini
borsaya koymasını sağlamıştır.

Ancak, generaller
ve ordudan geriye kalanlar yurda döndüğünde,
İngiltere'nin savaşta kaybettiği ortaya çıkmıştır.


Borsa anormal derecede yükselmiş ve böylece
kağıtları elinde tutan Rotschild ailesi bu ticaretten
en karlı çıkan isim olmuştur.


İngiliz tarihçilerin '' Kara eylül''
---------------------------------------------
diye nitelendirdiğ i
bu olay ile Rotschild ailesi adeta İngiltere
devletinin mülkiyetini ele geçirmiştir.İyice gelişen Rotschild ailesi,

Kenan diyarında
Tanrı'nın kendilerine vaad ettiği kutsal İsrail
devletini kurmak için hazırlığa başlamıştır.

Osmanlı Devleti'nin parçalanması için gerekli
----------------------------------------------------------
olan her şeyi yapmışlardır.
---------------------------------

Osmanlı devletine
komşu olan ülkeleri finanse ederek Osmanlı'ya
karşı savaşmaları için kışkırtmışlardır.

Böylelikle
sudan bahanelerle Osmanlıya saldıran Rusya,
Avusturya ve diğer komşu devletler, Osmanlıyı
askeri ve ekonomik güç olarak iyice yıpratarak
azınlık unsurların ayaklanmasını sağlamışlardır.


Osmanlı devleti nereye koşacağını şaşırmış ve
neticede isyan eden azınlıkların ayrı devletler
kurmasına engel olamamıştır.

Osmanlının en çok
dış borcu

Rotschıld ailesinin sahibi olduğu Bank
Of England bankasınadır.

Osmanlı Devleti,
Rotschıld ailesine olan borcunu ödeyecek
durumda olmadığından Rotschıld ailesi bunu
fırsat bilmiş, Osmanlıya iğrenç bir teklifte
bulunmuştur.


Sultan 2. Abdülhamit ile görüşen Teodore Herlz efendisi Lord Baron
Rotschıld in "Kudüs şehrinin, Filistin'in, Suriye'nin
ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin, yeni kurulacak
olan Yahudi devletine verilmesi karşılığında,
Osmanlı devletinin tüm dış borcunu silme ve
Balkanlar'da, Afrika'da kaybettikleri toprakları
geri verme" teklifinde bulunmuş,


ancak
Abdülhamit teklifi şiddetle reddetmiştir.

OSMANLIYI YIKMAK VE İSRAİL DEVLETİ KURMAK İÇİN ÇIKARTILAN SAVAŞ :

1. DÜNYA SAVAŞI
--------------------------Rotschıld ailesi bütün gücüyle 1. Dünya
savaşının çıkmasını tezgahlamıştır.

Rotshıld
ailesinin hesaplarına göre 1. Dünya savaşı ve
Arabistanlı Lawrence'in faaliyetleri, Arapların
birçok parçaya bölünmesi ve İsrail devletinin
kurulması için yeterliydi.

Savaş gerçekleşmiş,
Almanların önderliğindeki İttifak devletleri grubu
savaşı kaybetmişlerdi.

İttihat ve Terakki adlı Osmanlı partisi o dönemde iktidarda olup...MASON efendilerinin sözünü dinleyerek ALMANYA müttefiki olmuş tur ve kaybetmişlerdir..

Rotschıld ailesinin
hesapları tutmuş ve İsrail devletinin resmi
kuruluşunun ilan edilmesine ramak kalmıştı.


Ancak tarihi rüyaya çeyrek kala Rotschild ailesi
ayrıntılarda küçük bir hata yaptığını fark etti.


İsrail devleti kurulmaya hazırdı ama, dağ ve
ovalardan ibaret olan İsrail topraklarında kim
yaşayacaktı?

Avrupa'nın gelişmiş kentlerindeki
rahatlığa alışmış olan Yahudiler, İsrail'de
yaşamaya nasıl ikna edilecekti ?
Esas sorun
buydu.

Bu sorunun giderilmesi için Rotschild
ailesi radikal kararlar aldı ve yeni bir savaş için
gerekli olan ortam hazırlanmaya başlandı.

YAHUDİLERİ İSRAİLE YERLEŞMEYE YÖNLENDİRECEK SAVAŞ
---------------------------------------------------------------
: " 2. DÜNYA SAVAŞI "
--------------------------
Almanya, Birinci Dünya savaşından adeta bir
enkaz halinde ve oldukça demoralize bir biçimde
çıkmıştı.

Devlet tüm ekonomik ve askeri gücünü
kaybetmişti. Ve çok ağır yaptırımlar içeren savaş
tazminatı anlaşmalarına imza atmışlardı.

Ancak
Almanya'nın borçlu olduğu ülkelerin merkez
bankalarının %85'i Rotschild ailesine ait
olduğundan Almanya nerdeyse sadece Yahudi
Rotschild ailesine borçluydu. Rotschild ailesi,
Almanya'nın, bu yüklü borcun onda birini dahi
ödeyemeyeceğini biliyordu.

Rotschıld ailesi, Alman Merkez Bankasının
kendilerine devredilmesi karşılığında dış
borçlarının silinmesini teklif etti ve Almanlar teklifi
kabul etmek zorunda kaldı.

Aslında bu durum
sonun başlangıcıydı. Bırakın savaşacak parayı ve
silahı, savaşta askere alacak erkek vatandaşı
bile kalmayan Almanya tekrar tüm dünyaya kafa
tutacak gücü nereden ve nasıl bulabilirdi ?

Ancak daha
onlar intikam planını yapmadan önce, Rotschild
ailesi onlar için çok gizli bir plan yapmıştı bile.

Bu plana göre sahte ama çok inandırıcı bir faşizm
rüzgarı Avrupa'da esecek ve Yahudilere en ince
ayrıntısına kadar planlanmış bir şekilde şiddet ve
baskı uygulanarak İsrail'e göç etmeye mecbur
bırakılacaklardı .

Bu planın ilk bölümü
Almanya'nın ekonomisinin ayağa kaldırılması ve
hızla silahlanmasının sağlanmasıydı. Muazzam
bir ekonomik ve askeri güce kavuşan
Almanya'nın başına 1. Dünya savaşında er
olarak savaşan fanatik milliyetçi Hitler getirildi.

İtalya ise Alman Faşizmi'nin etkisi altında kalmış
ve iktidara Mussolini gelmiştir. Mussolini'nin
iktidara gelmesi Rotschild ailesinin bir planı değil
kendiliğinden gelişmiş bir olaydı ama bu durum
Rotschıld ailesinin ekmeğine yağ sürmüştü.
Hitler, hitabet yeteneği ve ürkütücü karizması ile
Alman halkını yediden yetmişe peşinden
koşturmuştur.

Alıntı
www.ottomanm2d.blogspot.com
En son Yönetici tarafından 17 Eyl, 23:13 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Sebep: https güvenlik uyarısı nedeni ile içerik değiştirildi.


Başaranlar önce inandılar,sonra yaptılar,başaramayanlarsa önce yapıp sonra inanmayı denediler...

Doğru seçimi tecrübe
kazandırır,tecrübeyi yanlış
seçim..
AZERBAIJAN


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Gizli Gerçekler” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir