Rabbani Yol ve Zulmani Yol Arasındaki Fark

Kullanıcı avatarı
sleons
Mesajlar: 35
Kayıt: 08 Eyl, 21:14
Teşekkür etti: 0
Teşekkür edildi: 5 kez

Rabbani Yol ve Zulmani Yol Arasındaki Fark

Okunmamış mesaj gönderen sleons » 04 Eki, 22:16

Dünyada insanların aldatılma katsayısının süratle arttığı bu devrede, insanlar RABBANÎ yolla ZULMANÎ yolu, yani Allah'ın yolu ile şeytanın yolunu birbirinden ayırt edemez durumdadırlar.
Nerede fiziğin ötesinden birşeyler varsa orayı insanlar Allah'la ilişkili bir yer sanmaktadırlar.

Batıda bu tarz "zan"lar çok normaldir. Çünkü Allah'ın yolunda hemen hiç kimse yoktur ki, yollar arasındaki farkı idrak edebilsinler.
Ne yazık ki ülkemizde de durum çok farklı görünmemektedir... Ve insanlar TASAVVUF kültürü ile OCCULT kültürün birbirine taban tabana zıt olduğunu bilmezler...

ZİKİR ile TRANSANDANTAL MEDİTASYON'un birbirine taban tabana zıt olduğunu bilmezler.
"GÖNÜL GÜZÜ", (KALP GÖZÜ) ile "CLAIR WOYANCE" olayının birbirinden birincinin "Rabbanî " ikincinin "Zulmanî" olması itibariyle ayrıldığım bilmezler.

Tasavvuf,zikir ve gönül gözü Allah'ın nurlu ihsanlarıdır. Buna karşılık "OCCULTİZM, TRANSANDANTAL MEDİTASYON ve CLAIR WOYANCE şeytanın karanlık tuzaklarıdır.
NEFS TAYYIMEKÂNI, Rabbanî bir KERAMET olduğu halde ASTRAL SEYAHAT zülmanî bir tuzaktır. Şeytan, yardım ederek bu zevki yaşattığı insanları, elinden kaçırmamak için , bu olayın kendi yardımıyla gerçekleştiğini bildirmez.

RUH TAYYİ MEKANl ve FİZİK CESED TAYYİ MEKÂNI eski velîlerin (Evliyanın) bir kısmı tarafından Allah'ın bir ikramı olarak gerçekleştirilmiştir. Aynı kişi birkaç dakika evvel Bursa'da veya Konya'da görülmüş, birkaç dakika sonra ise Kabe'de görülmüştür. Yani, bu 2 tayyi mekân sonsuz hızla gerçekleşir.

Şeytanın yardımıyla ise, bazı insanların birkaç yüz metrelik bir mesafe içinde fizik vücutlarının yerden yükselebildiği söylenmektedir. Hıza gelince, hız son derece düşüktür. Zulmanî yolda olan hiç kimsenin Ruh tayyi mekânı yapması asla mümkün değildir.

Manyetizma, hipnotizma gibi, bir iradenin bir başka irade üzerine onun rızası olmadan tesir eden zulmanî ilimler, Rabbani yolda, Allah'ın yolunda asla kullanılamaz. Çünkü Keramet Allah'ın ikramıdır. İkram ise kulun liyakatine paralel olarak ihsan edilir ve Allah'ın yolunda zorlama olamayacağı için Allah'ın yolundaki evliyadan hiçbirine, zorla bir başkasının iradesine tesir ederek, kontrol altına alma yetkisi verilmez.
Büyü, insanları huzursuz etmek, mutsuz etmek için şeytanın emrindekilere kullandırdığı bir zulmanî ilimdir. Şeytanın Öğrettiği dualarla oluşur. Hüddam ise şeytanın emrindekilerin, "Yakma" tehdidi ile zavallı süfli cinleri , zulmanî cinleri insanların üzerine saldırtması ile gerçekleşir. Cin, hüddam isimli zulmanî ilim karşısında müdafasızdır. (Yani emri yerine getirmemişse gerçekten yanar.) Meğer ki (14 asır evvel bazı cinlerin Peygamber Efendimize tabi oldukları gibi) bir mürşide tabi olup, başının üzerinde o mürşidin ruhu oluşmuş(ve böylece ulvi cinlerden) ola...

Allah'ın hiçbir evliyasının büyü yapması veya hüddam yapması mümkün değildir. Ne yazık ki cinci hocalarla, Allah'ın evliyası aynı kefeye konulup, birbirine karıştırılmaktadır.

Eski velilerin (Evliyanın) yaptığı boşlukta namaz kılma olayı Allah'ın bir ikramı (KERAMET) olduğu “halde, zulmanî yolda olanların "LEVİTASYON"adın verdikleri boşlukta durma olayı şeytanın yardımıyla gerçekleşen bir zulmanî hadisedir. (İSTİDRAÇTIR.)

Allah'ın evliyasına ilham ettiği sözler"TAKVA" olduğu halde, Şeytanın zulmanî yoldaki dostlarına çeşitli vasıtalarla tebliğ ettiği şeyler "FUCCUR" adını alır. Zamanımızda bu FUCCUR'a"bedensiz dostların mesajı" ismi verilmektedir. Trans haline geçen her medyuma "bedensiz dostlar"ın verdiği mesaj...

Bedensiz dostlar, yani ya bizatihi ŞEYTAN, ya da, Şeytan’ın HÜDDAM isimli Zulmanî ilimle kontrol altına (emri altına) aldığı zülmanî cinler, süfli cinler...

Zavallı insanlar "RUH"larla temas kuruyoruz zannıyla Zulmanî cinlerin oyuncağı olmaktadırlar.


Bugün milyonlarca insan "TRANSANDANTAL MEDİTASYON"u ilmî bir stres atma vasıtası zannetmektedirler. Zannetmektedirler ve Zulmanî yola düşmektedirler. Onların "BİLİNÇ KADEMELERİ" (Şuur Kademeleri) diye bir tuzağın içinde, her safhada bir kat daha aşağı inerek, daha karanlık bilinç seviyelerine inerek, sonunda zifiri karanlık "7inci BİLİNÇ SEVİYESİNE"ulaştıklarını dehşetle, içim ürpererek müşahede ediyorum. Dikkat ediniz ki bu tarif Kur'an-ı Kerîm'deki ZULMANÎ yol tarifine tamı tamına uymaktadır.Allah'ın yoluna girdiklerini zanneden bu insanlar, ne yazık ki şeytanın cehenneme ulaştıran yoluna girmişlerdir. Ulaştıkları 7inci alt kat, zifiri karanlık, alt kat ise tamı tamına "ESFELİ SAFİLÎN"dir. Ve ne kadar hazindir ki bu müdafasız insanlar kendilerini, 7 kat aşağıdaki Zifiri Karanlığa ulaşınca Allah'a ulaşmış zannetmektedirler. Oysa ki sadece Şeytana ulaşmışlardır.

Zamanımızda,' büyü yapan, hüddam yapan, hipnotizma, manyetizma yapan, rulı çağıran insanlarla, cinlerle ilişki kuran insanlar, kendilerinin doğru yolda, Allah'ın yolunda olduğunu iddia edebilmektedirler.
Daha da hazini zavallı, müdafasız ve ilimsiz dünya insanı bunları birbirinden ayırd edememektedirler.

Zülmanî ilimlerle mücehhez bir KÂHİN olan NOSTRADAMUS'un bu bilgileri, en alt kat olan zifiri karanlık ESFELİ SAFİLÎN'in ikinci katı olan "SİCCİYN" deki FÜCCAR"ın KADER HÜCRELERİ 'nin birazına ulaşarak edindiğini ve şeytanın emrinde olduğunu bu insanlar nereden bilebilirler? OKKULTİZM 'de bu "FÜCCAR'ın KADER HÜCRELERİ "ne "AKASHTC RECORDS "denmektedir.

Dikkat ediniz ki NOSTRADAMUS'un birçok kehaneti gerçekleşmediği gibi, Afganistan'ın Rusya tarafından istila edileceği ve yok edileceği kehanetinin de tam zıddı vuku bulmuş ve Afganistan'da İslam’î Cephe Savaşı 'nı kazanıp, Rusları ülkelerinden kovmuştur
Bu kullanıcılar mesajınıza teşekkür etti sleons mesajı için:
elemor (29 Oca, 19:37)
Değerlendirme: 1.85%


başarmak ve başarmamak...ikisi de aynı tıpkı olmak ya da olmamak gibi...

hayatta yaptığınız başarısızlıklar bile sizin başarılı olduğunuzu gösterir...

siz ikisini de kaybetmemeye çalışın...

ya ikisini kaybedenler...


Kullanıcı avatarı
seli
Mesajlar: 18
Kayıt: 24 Şub, 22:57
Teşekkür etti: 0
Teşekkür edildi: 0

Re: Rabbani Yol ve Zulmani Yol Arasındaki Fark

Okunmamış mesaj gönderen seli » 11 Eki, 21:25

Bugün milyonlarca insan "TRANSANDANTAL MEDİTASYON"u ilmî bir stres atma vasıtası zannetmektedirler. Zannetmektedirler ve Zulmanî yola düşmektedirler. Onların "BİLİNÇ KADEMELERİ" (Şuur Kademeleri) diye bir tuzağın içinde, her safhada bir kat daha aşağı inerek, daha karanlık bilinç seviyelerine inerek, sonunda zifiri karanlık "7inci BİLİNÇ SEVİYESİNE"ulaştıklarını dehşetle, içim ürpererek müşahede ediyorum. Dikkat ediniz ki bu tarif Kur'an-ı Kerîm'deki ZULMANÎ yol tarifine tamı tamına uymaktadır.Allah'ın yoluna girdiklerini zanneden bu insanlar, ne yazık ki şeytanın cehenneme ulaştıran yoluna girmişlerdir. Ulaştıkları 7inci alt kat, zifiri karanlık, alt kat ise tamı tamına "ESFELİ SAFİLÎN"dir. Ve ne kadar hazindir ki bu müdafasız insanlar kendilerini, 7 kat aşağıdaki Zifiri Karanlığa ulaşınca Allah'a ulaşmış zannetmektedirler. Oysa ki sadece Şeytana ulaşmışlardır.

bunu biraz daha açarmısınız. ilgimi çekti. şimdi meditasyon yapanlar şeytanın dostumu oluyor ve bu nasıl oluyor?

Kullanıcı avatarı
sleons
Mesajlar: 35
Kayıt: 08 Eyl, 21:14
Teşekkür etti: 0
Teşekkür edildi: 5 kez

Re: Rabbani Yol ve Zulmani Yol Arasındaki Fark

Okunmamış mesaj gönderen sleons » 12 Eki, 21:07

hayır şeytanın dostu değil...

eğer o kişi meditasyona kendi dinine verdiği önemden daha fazla önem verirse ,mutluluğu onda ararsa,huzuru onda bulmayı amaçlarrsa o zaman şeytanın tuzağına düşmüş demektir...

meditasyonu onu tanıma adına bir iki kere yapmada zarar yoktur (çünkü düşmanın ne olduğunu bilmezsen ondan nasıl korunacağını bilemezsin) ...fakat durmadan ona bağlanmak ,onunla yatıp kalkmak olmaz ...sadece ne olduğunu öğrenmek yeterli...yoksa bir budist gibi onu hayatın parçası saymak o kişiye fayda sağlamaz...

ben şahsen meditasyonu kullanan biri değilim ...ihtiyacımda yok zaten...

meditasyon nedir ? huzuru bulma işi değil mi...insan tefekkür ederek ,kuran dinleyerek ya da okuyarak,dua ederek, gönlü çoşturan zikirler yaparak, aciz ve zayıflara yardımda, inanın daha fazla huzur bulabilir...
başarmak ve başarmamak...ikisi de aynı tıpkı olmak ya da olmamak gibi...

hayatta yaptığınız başarısızlıklar bile sizin başarılı olduğunuzu gösterir...

siz ikisini de kaybetmemeye çalışın...

ya ikisini kaybedenler...

Kullanıcı avatarı
seli
Mesajlar: 18
Kayıt: 24 Şub, 22:57
Teşekkür etti: 0
Teşekkür edildi: 0

Re: Rabbani Yol ve Zulmani Yol Arasındaki Fark

Okunmamış mesaj gönderen seli » 14 Eki, 22:59

çok aydınlatıcı oldu teşekkürler sleons

Batux1995
Mesajlar: 125
Yaş: 23
Kayıt: 09 Eyl, 12:42
Teşekkür etti: 0
Teşekkür edildi: 0

Re: Rabbani Yol ve Zulmani Yol Arasındaki Fark

Okunmamış mesaj gönderen Batux1995 » 30 Eki, 17:11

Şimdi bütün bu telekinezi,psişik güçler felan Şeytanın tuzağı mı?Çok acil cevap bekliyorum.Eğer Öyleyse Derhal Çalışmalarımı durdururum
Pampalar ( evet size öyle dedim az önce :l ) bir süre yoktum ama artık daha açık olmaya çalışacağım.Takan yok ama olsun söyleyeyim <3


Kullanıcı avatarı
scorpia
Mesajlar: 26
Kayıt: 26 Eki, 11:42
Teşekkür etti: 0
Teşekkür edildi: 1 kez

Re: Rabbani Yol ve Zulmani Yol Arasındaki Fark

Okunmamış mesaj gönderen scorpia » 30 Eki, 18:36

meditasyon çok tehlikeli bir yoldur şu an vaktim dar bir kaç gün içinde sebeplerini yazarım size

meditasyondan uzak durun bu yola girince çıkış yok

meditasyonu konsantrasyonla karıştırmayın ikisi farklı şeyler

Kullanıcı avatarı
sil3nc3r
Mesajlar: 148
Yaş: 26
Kayıt: 18 Eki, 20:39
Yaşadığınız İl: 6 Ankara
Teşekkür etti: 2 kez
Teşekkür edildi: 36 kez

Re: Rabbani Yol ve Zulmani Yol Arasındaki Fark

Okunmamış mesaj gönderen sil3nc3r » 30 Eki, 21:14

Arkadaşlar açık konuşiyim konunun tamamını okumadım ama tek demek istediğim kuran-ı kerim var sizin rehberiniz açın okuyun kendi yorumunuzu kendiniz yapın, kesinliği olmayan başkalarının kendi düşüncelerini kabul ettirmek için yazdığı hurafelere inanmayın.
scorpia yazdı:meditasyon çok tehlikeli bir yoldur şu an vaktim dar bir kaç gün içinde sebeplerini yazarım size

meditasyondan uzak durun bu yola girince çıkış yok

meditasyonu konsantrasyonla karıştırmayın ikisi farklı şeyler
Bu sizin meditasyonu nasıl algıladığınızla ilgilidir, aslı şudur ki meditasyonun kelime anlamı hiç bir şey düşünmemektir ve bunun yapılmasında hiç bir sakınca yoktur aksine gün içersinde yorulan beynimizi dinlendirir ve ruhumunuz az da olsa huzura kavuşturur.
Siz eğer meditasyonu sadece hinduların veya budistlerin yaptığı bir ibadet sanıyorsunuz yanılıyorsunuz.

Saygılar...
Geri döndüm

Kullanıcı avatarı
scorpia
Mesajlar: 26
Kayıt: 26 Eki, 11:42
Teşekkür etti: 0
Teşekkür edildi: 1 kez

Re: Rabbani Yol ve Zulmani Yol Arasındaki Fark

Okunmamış mesaj gönderen scorpia » 31 Eki, 09:17

sil3nc3r yazdı: kuran-ı kerim var sizin rehberiniz açın okuyun kendi yorumunuzu kendiniz yapın, kesinliği olmayan başkalarının kendi düşüncelerini kabul ettirmek için yazdığı hurafelere inanmayın.
kuran 23 yılda inmiş sosyolojik bir kitaptır ayet ayet gelmiştir kabaca anlamak için bile 23 yılın hadiselerini ,kişilerinin şahsiyetini ve olaylar karşısında ki tutumunu o yılların ahlaki ve kültürel değerlerini bilmek gerek bunu herkes bilemez herkes okuyup ince ince araştıramaz kimimin vakti yok kimini imkanı kimimnin kapasitesi

dolayısıyla kimse kuranı açıpta kendi kafasından hüküm veremez herkes kendi anladığı şekliyle hüküm verirse din din olmaktan çıkar zira bu hüküm verecek olan insanların hepsi zeki akıllı muhakeme yeteneği olan halis niyetli insanlar değil çeşit çeşit yaratılış var her kafadan bir ses çıkarsa kaos olur zaten buna mani olmak için din var

kuran kıyamete kadar gelmiş bir kitaptır henüz kıyamet kopmadığına göre hala geçerli kuranı bugünün yaşam koşullarına uyarlamak için arap dilinin inceliklerini ve kelime manalarını bilmek gerek herkes herşeyi bilemez herkes arap dili alimi olmak zorunda değil işte bunun için eğitim almış ömrünü buna adamış alimlerimiz var

kuranı anlamak yorumlamak istiyorsan sağlam alimin ilminden faydalanırsın kendi aklınla olmaz bu iş çarpıtarak insanlara böyle saçama sapan fikirler öğütlemek pek akıllı işi olmasa gerek

hele birde genel olarak kuranı kendin yorumla fikirlerinin kuran'la hakikat noktasında bağlantısı olmayan yada gayri müslüm olan vatandaşlarımızın söylüyor olması da çok manidar
sil3nc3r yazdı:Bu sizin meditasyonu nasıl algıladığınızla ilgilidir, aslı şudur ki meditasyonun kelime anlamı hiç bir şey düşünmemektir ve bunun yapılmasında hiç bir sakınca yoktur aksine gün içersinde yorulan beynimizi dinlendirir ve ruhumunuz az da olsa huzura kavuşturur.
Siz eğer meditasyonu sadece hinduların veya budistlerin yaptığı bir ibadet sanıyorsunuz yanılıyorsunuz.
Saygılar...
hindunun budistin inancı onu bağlar müslümanları bağlamaz tarkadaşım tehlikeli oluşunun dinsel bir öğreti olmasıyla alakası yok isteyen o dine girsin bizi yine bağlamaz

şahsım adına konuşuyorum ben ilim çindede olsa gidip alınız diyen bir peygamberin getirdiği dine mensubum

eğer benim için gerçekten faydası olacak ilim bilim vs.almamı bizzat dinim söylüyor varsa alınacak alırız islam insanları çeşitlere bölmez maddi kalıplara sokamaz

ancak olayın farlı boyutları var dediğim gibi şu an çıkıyorum vaktim dar sebepleri yazacağım
Bu kullanıcılar mesajınıza teşekkür etti scorpia mesajı için:
elemor (29 Oca, 19:38)
Değerlendirme: 1.85%

Kullanıcı avatarı
sil3nc3r
Mesajlar: 148
Yaş: 26
Kayıt: 18 Eki, 20:39
Yaşadığınız İl: 6 Ankara
Teşekkür etti: 2 kez
Teşekkür edildi: 36 kez

Re: Rabbani Yol ve Zulmani Yol Arasındaki Fark

Okunmamış mesaj gönderen sil3nc3r » 31 Eki, 19:44

scorpia;

Ben zaten size kalkıp kuran-ı kerimin arapçasını okuyun demiyorum, tabiki çevirisini okuyacaksın ama içeriği anlamaya çalışıcaksın sağdan soldan topladığın hurafelere inanmayacaksın. (ayrıca sözüm size değildir yanlış anlaşılmasın lütfen)

Ayrıca siz gözlerinizi kapatıp derin nefes alıp düşüncelerinizi sadeleştirip dinlenmeye çalışıyorsanız bu yaptığınız şeyin ismi meditasyondur, şimdi bundaki tehlikeyi bana izah edin lütfen..
Geri döndüm

Kullanıcı avatarı
seli
Mesajlar: 18
Kayıt: 24 Şub, 22:57
Teşekkür etti: 0
Teşekkür edildi: 0

Re: Rabbani Yol ve Zulmani Yol Arasındaki Fark

Okunmamış mesaj gönderen seli » 01 Kas, 15:10

arkadaşlar lütfen tartışmadan kırmadan açıklasanız bazı konuları. her ikinizede çok teşekkürler çok ilginç noktalara gelmiş konu çokta aydınlatıcı olmuşsunuz ama kırıcı olmayın olur mu?


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Tasavvufi-Dini Yol ve Yöntemler” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir